Kontakt

Centrum Leczniczo-Usługowe im. Św. Anny

Przychodnia Czynna od 7:00 do 18:00
09-402 Płock, ul. Jana Kochanowskiego 22A
Tel.: (24) 367 33 10

e-mail: centrumlecznicze@wp.pl