Świadczenia

 

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielanie są w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wszystkim osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Świadczenia te oparte są na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. Szczegółowe zakresy udzielanych świadczeń określa umowa zawarta z NFZ MOW w Warszawie (w zakresie POZ) oraz umowy z innymi podmiotami. Świadczenia inne, niż finansowane ze środków publicznych, realizowane są za odpłatnością.